!ثبت نام آغاز شد

ثبت نام سری جدید کلاس های مکالمه زبان انگلیسی آغاز شد.

با تخفیف ویژه تابستانه

و برای همه کسانی که با هر هدفی به دنبال یادگیری اسپیکینگ انگلیسی هستند.

با روشی اختصاصی برای فعالیت حداکثری زبان آموزان در کلاس


چه روزهایی را ترجیح می دهید؟
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه

وقتی با چیزی زندگی کنید، به راحتی آن را یاد می گیرید. ما از هر ابزار و روش موثری استفاده می کنیم تا شما زبان را کاملا کاربردی و همراه با لذت تجربه کنید.

null

آموزش مکالمه جهت اعزام به خارج

آموزش مکالمه جهت اعزام به خارج

null

آموزش فن مصاحبه بین الملل

آموزش فن مصاحبه بین الملل

null

آموزش مکالمه برای اهداف خاص

آموزش مکالمه برای اهداف خاص

null

آموزش فن بیان و ارائه بین الملل

آموزش فن بیان و ارائه بین الملل

برای کسانی که نمی دانند از کجا شروع کنند. برای کسانی که از شروع کردن می ترسند. برای کسانی که از زبان انگلیسی در ذهن خود یک هیولا ساخته اند. برای رفیق شدن با زبان انگلیسی و لذت بردن از اون. پیشنهاد ما دو جلسه 2 ساعته در هفته است برای درگیری و ارتباط مستمر با زبان انگلیسی.
برای کسانی که در راه آموزش هستند و برای تقویت مکالمه خود نیاز به کمک دارند. برای یادگیری بخش های اصلی مورد استفاده در مکالمه زبان انگلیسی و دقیقا آنچه که در کشورهای انگلیسی زبان به صورت روزمره و زیاد استفاده می شود. با آموزش تدریجی ولی تثبیت همه دانش در عمق ذهن شما.
برای کسانی که در مکالمه زبان انگلیسی مشکلی ندارند، و صرفا به دنبال استمرار تماس خود با آن هستند. برای کار، مسافرت و یا اهداف شخصی. برای مدیران با تجربه، جوانان با انگیزه و پر انرژی و تمامی افراد با ذوق و مشتاق. پیشنهاد ما یک جلسه 3 ساعته در آخر هفته است.
سطح مبتدی
برای کسانی که نمی دانند از کجا شروع کنند. برای کسانی که از شروع کردن می ترسند. برای کسانی که از زبان انگلیسی در ذهن خود یک هیولا ساخته اند. برای رفیق شدن با زبان انگلیسی و لذت بردن از اون. پیشنهاد ما دو جلسه 2 ساعته در هفته است برای درگیری و ارتباط مستمر با زبان انگلیسی.
سطح متوسطه
برای کسانی که در راه آموزش هستند و برای تقویت مکالمه خود نیاز به کمک دارند. برای یادگیری بخش های اصلی مورد استفاده در مکالمه زبان انگلیسی و دقیقا آنچه که در کشورهای انگلیسی زبان به صورت روزمره و زیاد استفاده می شود. با آموزش تدریجی ولی تثبیت همه دانش در عمق ذهن شما.
سطح پیشرفته
برای کسانی که در مکالمه زبان انگلیسی مشکلی ندارند، و صرفا به دنبال استمرار تماس خود با آن هستند. برای کار، مسافرت و یا اهداف شخصی. برای مدیران با تجربه، جوانان با انگیزه و پر انرژی و تمامی افراد با ذوق و مشتاق. پیشنهاد ما یک جلسه 3 ساعته در آخر هفته است.
Menu